Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   2 (210) Nr.   (111) Nr.  
Data   20.10.2004 (220) Data   (151) Data  
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT ORHEI-VIT S.A., MD Str. Stejarilor nr. 20, MD-3500, Orhei, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT CIUBUC Iulia Str. Tighina nr. 49, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

ORHEI VIT VITA
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
(511) CLASE 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39
MODIFICARI / RADIERE Modificare din 26.08.2020 : la cod. (730)Solicitant Modificare din 22.01.2021 : la cod. (730)Solicitant