Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   5 (210) Nr.   (111) Nr.  
Data   01.01.2002 (220) Data   (151) Data  
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT VOXTEL S.A., întreprindere mixtă moldo-româno-franceză Str. Alba Iulia nr. 75, MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT MÎNDÎCANU Emil, „FS PATENT” S.R.L. Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, Chişinău, Republica Moldova
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

VOXTEL
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
(511) CLASE
MODIFICARI / RADIERE