Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   8 (210) Nr.   (111) Nr.  
Data   06.03.2006 (220) Data   (151) Data  
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT ZAO „Perşii Lichero-Gorilceanii Zavod” Starosinna ploşcea 1, m. Odesa, 65023, Ucraina
(740) REPREZENTANT SOCOLOV Olga, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L. Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

MEAGKOV
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
(511) CLASE 33
MODIFICARI / RADIERE