Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   9 (210) Nr.   (111) Nr.  7813
Data   10.07.2006 (220) Data   (151) Data  
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova Bd. Ştefan cel Mare, nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT GLAZACEVA Galina, MOLDPATENT S.R.L. str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

Belii Aist
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
(511) CLASE 33
MODIFICARI / RADIERE