Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   10 (210) Nr.   (111) Nr.  
Data   10.07.2006 (220) Data   (151) Data  
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova Bd. Ştefan cel Mare, nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT GLAZACEVA Galina, MOLDPATENT S.R.L. str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

Belii Aist
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
(511) CLASE 33
MODIFICARI / RADIERE