Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Resultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   31916 (210) Nr.   029669 (111) Nr.  24711
Data   12.08.2011 (220) Data   18.08.2011 (151) Data  20.06.2013
(441) Publicare   BOPI 10/2011   (181) Valabilitate  18.08.2021
(730) SOLICITANT AUTO MALL S.R.L., întreprindere mixtă Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA MACARI Oleg, DAAC HERMES S.A. Str. Calea Ieşilor nr. 10, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

WEBMALL INTERNET-MAGAZIN
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
sur, sur-deschis, roşu, negru
(511) CLASE 35, 38, 42, 45
MODIFICARI / RADIERE