Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   32387 (210) Nr.   030090 (111) Nr.  22912
Data   31.10.2011 (220) Data   31.10.2011 (151) Data  01.07.2012
(441) Publicare   BOPI 12/2011   (181) Valabilitate  31.10.2021
(730) SOLICITANT UZUN Valentina Str. Sadovaia nr. 24, MD-6113, Cazaclia, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT MARGINE Ion Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA UZUN Valentina, MD Str. Sadovaia nr. 24, MD-6113, Cazaclia, UTA Găgăuzia, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

CALEIDOSCOP
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 16
MODIFICARI / RADIERE