Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   32417 (210) Nr.   030119 (111) Nr.  23395
Data   04.11.2011 (220) Data   07.11.2011 (151) Data  08.11.2012
(441) Publicare   BOPI 2/2012   (181) Valabilitate  07.11.2021
(730) SOLICITANT COSMOVIS S.R.L., societate comercială Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

CHEERS
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 05, 35
MODIFICARI / RADIERE