Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   16 (210) Nr.   022435 (111) Nr.  17829
Data   11.05.2012 (220) Data   04.12.2007 (151) Data  12.03.2009
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT S.R.L. "SEVEX-PRIM" Str. Socoleni nr. 11, ap. 35, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

CRISTINUŢA SEVI
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
(511) CLASE
MODIFICARI / RADIERE