Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   33673 (210) Nr.   031486 (111) Nr.  24041
Data   15.06.2012 (220) Data   10.07.2012 (151) Data  18.05.2013
(441) Publicare   BOPI 8/2012   (181) Valabilitate  10.07.2022
(730) SOLICITANT Moldcell S.A., întreprindere mixtă Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA Moldcell S.A., întreprindere mixtă, MD Str. Belgrad nr. 3, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

NOW THE WORLD IS MINE
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 09, 16, 35, 38, 41
MODIFICARI / RADIERE