Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   17 (210) Nr.   (111) Nr.  
Data   17.09.2012 (220) Data   (151) Data  
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT S. A. "BASVINEX" str. Studenţilor, nr. 1/7, MD-2068, mun. Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

Buket Bessarabii (chir.)
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 33
MODIFICARI / RADIERE