Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   34232 (210) Nr.   031806 (111) Nr.  25387
Data   25.09.2012 (220) Data   25.09.2012 (151) Data  13.03.2014
(441) Publicare   BOPI 11/2012   (181) Valabilitate  25.09.2022
(730) SOLICITANT ZUBAC Andrei Str. 31 August 1989 nr. 47, ap. 4, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA ZUBAC Andrei, MD Str. 31 August 1989 nr. 47, ap. 4, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

MASTER DOMOFON
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 35, 37, 38
MODIFICARI / RADIERE