Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   34253 (210) Nr.   031829 (111) Nr.  26085
Data   27.09.2012 (220) Data   27.09.2012 (151) Data  16.09.2014
(441) Publicare   BOPI 11/2012   (181) Valabilitate  27.09.2022
(730) SOLICITANT SPATARI Alexandr
Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2, MD-2050, Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA SPATARI Alexandr, MD Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2, MD-2050, Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

GT GOLDTV
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
negru
(511) CLASE 35, 38, 41
MODIFICARI / RADIERE