Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   34299 (210) Nr.   031857 (111) Nr.  24272
Data   03.10.2012 (220) Data   03.10.2012 (151) Data  11.07.2013
(441) Publicare   BOPI 11/2012   (181) Valabilitate  03.10.2022
(730) SOLICITANT ROYAL SERVISIS Ltd. Bul. Kniaz Alexandr Dondukov nr. 34 A, et. 3, ap. 16, gr. Sofia, raion Oborishe, Bulgaria
(740) REPREZENTANT Panasenco Oxana Str. Ismail nr 86/1, ap. 268, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA PANASENCO Oxana, mandatar autorizat Str. Ismail nr. 86/1, ap. 268, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

HARPY RICH TASTE CIGARETTES 4
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
albastru, albastru-închis, auriu, alb, negru
(511) CLASE 34
MODIFICARI / RADIERE