Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   18 (210) Nr.   (111) Nr.  
Data   01.02.2013 (220) Data   (151) Data  
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT ZOLOTOI AIST S.R.L., întreprindere cu capital străin, fabrică de vinuri şi coniacuri Str. Iurie Gagarin nr. 34, MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

ZOLOTOI AIST (chir.)
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 33
MODIFICARI / RADIERE