Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   19 (210) Nr.   (111) Nr.  IR 702506
Data   28.03.2013 (220) Data   (151) Data  06.11.1998
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT Orange Brand Services Limited, GB St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4QJ, Regatul Unit
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

Orange
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
portocaliu, alb
(511) CLASE 09, 38
MODIFICARI / RADIERE