Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   20 (210) Nr.   (111) Nr.  
Data   14.06.2013 (220) Data   (151) Data  
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT MOLDAVSCHII STANDART S.R.L., întreprindere cu capital străin, fabrica de vinuri şi divinuri Str. Iu. Gagarin nr. 30, MD-7422, Tvardiţa, Taraclia, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

MOLDAVSCHII STANDART
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 33, 35
MODIFICARI / RADIERE