Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   24 (210) Nr.   022824 (111) Nr.  19590
Data   11.03.2014 (220) Data   28.02.2008 (151) Data  05.02.2010
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT ORHEI-VIT S.A., MD Str. Mesager, 16, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

VITA ORHEI VIT BABY
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
(511) CLASE
MODIFICARI / RADIERE