Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   53405 (210) Nr.   049553 (111) Nr.  38045
Data   27.01.2022 (220) Data   27.01.2022 (151) Data  15.03.2023
(441) Publicare   BOPI 3/2022   (181) Valabilitate  27.01.2032
(730) SOLICITANT MGB-COMERŢ S.R.L.
Str. Dimineţii nr. 63, ap. 18, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
MG-COMPLET S.R.L., societate comercială
Str. Dimitrie Moruzi nr. 21, MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA GOMENIUK Iuri, mandatar autorizat Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

CONTACT
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
violet, albastru, alb
(511) CLASE 06, 17, 35, 37
MODIFICARI / RADIERE