Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Mărcii

R E P U B L I C A    M O L D O V A (190) A G E P I R E G I S T R U L    N A Ţ I O N A L A L    M Ă R C I L O R

(540)


PRIMĂVARA

33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

Reînnoire
C e s i u n i (totală, parţială)
L i c e n ţ e (exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
(740)Mandatar autorizat (numele, adresa) :
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e