Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Resultate > Detalii > Registru National al Mărcii

R E P U B L I C A    M O L D O V A (190) A G E P I R E G I S T R U L    N A Ţ I O N A L A L    M Ă R C I L O R

(540)


MOLDOVA YELLOW PAGES

09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărit, de măsurat, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, comutarea, transformarea, acumularea, reglarea sau verificarea curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetelor sau imaginilor; suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; distribuitoare automate şi mecanisme pentru aparatele cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase, produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii, papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; material pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); caractere tipografice; clişee;
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice; cercetări şi proiectări corespunzătoare; analiză industrială şi servicii de cercetare; design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare; servicii juridice.

Reînnoire
C e s i u n i (totală, parţială)
Numele cesionarului
L i c e n ţ e (exclusivă, neexclusivă)
(791)Numele licenţiatului:
Anulare / radiere
(740)Mandatar autorizat (numele, adresa) :
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e