Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Mărcii

R E P U B L I C A    M O L D O V A  A G E P I R E G I S T R U L    N A Ţ I O N A L  A L    M Ă R C I L O R

(540)


CONTACT

06 - metale comune şi aliajele lor; minereuri; materiale metalice pentru edificare şi construcţii; construcţii transportabile metalice; cabluri şi fire neelectrice din metale comune; mici articole de fierărie; containere metalice pentru depozitare sau transport; seifuri;
17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi semiprocesate; materiale plastice şi răşini extrudate destinate utilizării în producţie; materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare; ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile, nemetalice;
35 - servicii on-line de tranzacţionare, şi anume servicii de operare on-line pe pieţe pentru vânzătorii şi cumpărătorii de produse şi servicii; servicii on-line de tranzacţionare în care vânzătorii afişează produsele sau serviciile care urmează să fie oferite spre vânzare, achiziţionare sau spre licitare prin intermediul Internetului, în scopul facilitării vânzării de produse şi servicii de către terţi prin intermediul unei reţele de calculatoare; oferire de răspuns evaluativ şi evaluări de produse şi servicii oferite de vânzători, evaluarea valorii şi a preţurilor produselor şi serviciilor oferite de vânzători, serviciilor de performanţă a cumpărătorilor şi vânzătorilor, serviciilor de livrare, precum şi experienţa globală de tranzacţionare în legătură cu acestea; oferirea unui ghid de căutare de publicitate on-line care oferă produse şi servicii ale vânzătorilor; oferirea unei baze de date de căutare on-line de evaluare pentru cumpărători şi vânzători; publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.
37 - servicii de construcţii; servicii de instalare şi reparaţii; extracţie minieră, foraje pentru extracţia de petrol şi de gaze.

Reînnoire
C e s i u n i (totală, parţială)
L i c e n ţ e (exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
(740)Mandatar autorizat (numele, adresa) :
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e