Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Titulari

Lista titularilor care au mărci în curs de expirare

Au fost găsite : 199 rezultate
12345678
Nr. crt.Nume titularAdresa titularuluiNumărul de mărci
1 NEFIS S.R.L.Calea Moşilor nr. 15, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova 16
2 FARMAPRIM S.R.L.Str. Gheorghe Tudor nr. 3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova 12
3 REFORMA ART S.R.L., întreprindere cu capital străinStr. Vlaicu Pîrcălab nr. 63, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 10
4 BUCURIA, societate pe acţiuniStr. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 8
5 MOLDAGROVIN S.R.L.Str. Vl. Korolenko nr. 6, MD-5301, Vulcăneşti, UTA Găgăuzia, Republica Moldova 7
6 KVINT, societate pe acţiuni de tip închis, fabrică de vinuri şi coniacuri din TiraspolStr. Lenin nr. 38, MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova 7
7 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi MediuluiStr. Constantin Tănase nr. 9, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 7
8 VIORICA-COSMETIC S.A.Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 7
9 VIORICA - COSMETIC S.A.Str. Mesager nr. 1, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova 7
10 CEBOTARESCU DumitruStr. Matei Basarab nr. 2, ap. 82, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova 4
11 AUTOCURAT S.R.L.Str. Petru Rareş nr. 62, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova 4
12 GRAPE VALLEY S.R.L., întreprindere mixtăMD-7415, Borceag, Cahul, Republica Moldova 3
13 CUZNEŢOV IurieStr. A. Şciusev nr. 17, ap. 6, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova 3
14 EURO-ALCO S.R.L., întreprindere mixtăStr. Bucuriei nr. 20, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova 3
15 NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcăStr. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova 3
16 SPATARI AlexandrStr. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2, MD-2050, Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova 3
17 WILLOW S.R.L.Str. Socoleni nr. 20, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova 3
18 TOPALO ArcadieStr. Igor Vieru nr. 2, bloc 1, ap. 42, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova 3
19 BALABAN INTRAVEST S.R.L., societate comercialăMD-5024, Gura Căinarului, Floreşti, Republica Moldova 2
20 ALEXEI SergheiStr. Alba-Iulia nr. 196, bloc 1, ap. 159, MD-2071, Chişinău, Republica Moldova 2
21 ALIANŢA-VIN S.R.L.Str. 31 August 1989 nr. 101, ap. 2, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova 2
22 EDIGAREAN SamvelStr. Oanţa nr. 10, MD-3721, Lozova, Străşeni, Republica Moldova 2
23 FILIP VictorStr. Independenţei nr. 34, ap. 711, MD-2072, Chişinău, Republica Moldova 2
24 INFOSAPR INTEGRATOR S.R.L., întreprindere mixtăStr. Mirceşti nr. 22/1, MD-2049, Chişinău, Republica Moldova 2
25 GRIGORIŢCHI AndrianStr. Mihai Eminescu nr. 15, MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova 2
12345678