For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.05.2001 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 09.07.2001 Examinarea preliminară şi de fond 31.01.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2003 Eliberarea brevetului (C2) 11.05.2006 Valabil până la 31.08.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2089
(21)Numarul depozituluia 2001 0127
(22)Data depozitului2001.05.11
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; BÂRLADEANU Alexandr, MD; TÂRŞU Mihai, MD; LUMER Inna, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Generator asincron cu excitaţie capacitivă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02K 17/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.01.31
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.05.11
 Data decăderii din drepturi2006.05.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2001 0127