For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.08.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.09.2007 Examinarea preliminara 07.12.2007 Examinarea de fond 28.02.2009 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2009 Eliberarea brevetului (G2) 06.08.2012 Valabil pana la 28.02.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3848
(21)Numarul depozituluia 2007 0220
(22)Data depozitului2007.08.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Turbină eoliană
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.02.28
(47)Data eliberării brevetului2009.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.08.06
 Data decăderii din drepturi2012.08.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2007 0220