For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.02.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.04.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2009 Publicarea cererii (A) 31.08.2009 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2008 0039
(22)Data depozitului2008.02.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; VARENIC Mihail, MD;
(54)Titlul inventieiAeromotor cu turbină cu ax vertical
(13)Codul documentului
A, BOPI 05/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGULPA Alexei
 Data publicării hotărârii de respingere2009.08.31 
 Temeiulart. 7
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2008 0039