For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.02.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 05.03.2008 Examinarea preliminara si de fond 31.12.2009 Publicarea cererii (A) 30.06.2010 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2008 0042
(22)Data depozitului2008.02.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.02.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; VARENIC Mihail, MD;
(54)Titlul inventieiGrup de ferestruici pentru motorul eolian
(13)Codul documentului
A, BOPI 12/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 Data publicării hotărârii de respingere2010.06.30 
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2008 0042