For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.06.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.06.2009 Examinarea preliminară şi de fond 31.12.2010 Publicarea cererii (A2) 28.02.2011 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2011 Eliberarea brevetului (C1) 01.06.2014 Valabil până la 31.12.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4096
(21)Numarul depozituluia 2009 0058
(22)Data depozitului2009.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.06.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; ANISIMOVA Raisa, MD; ZALÎMOV Albert, MD; IVANENCO Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie fundament transportabilă
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E02D 27/00 (2006.01); E02D 27/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.12.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2011.02.28
(47)Data eliberării brevetului2011.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.06.01
 Data decăderii din drepturi2014.06.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2009 0058