For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.06.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.06.2009 Examinarea preliminară şi de fond 31.12.2010 Publicarea cererii (A2) 30.04.2011 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2009 0060
(22)Data depozitului2009.06.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.06.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Concentrator eolian pentru motoarele eoliene cu rotor vertical
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2010.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 Data publicării hotărârii de respingere2011.04.30 
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2009 0060