For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.11.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.12.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2012 Publicarea cererii (A2) 31.10.2012 Publicarea hot. de respingere

Cerere respinsa


(21)Numarul depozituluia 2010 0131
(22)Data depozitului2010.11.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.11.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD; BERZAN Vladimir, MD; BURCIU Vitalie, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie eoliană pentru producerea energiei termice
(13)Codul documentului
A2, BOPI 05/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 9/00 (2006.01); F03D 9/02 (2006.01); F24D 15/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2012.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCAISÎM Natalia
 Data publicării hotărârii de respingere2012.10.31 
 Temeiulart. 11
 Statutul cererii/brevetuluiCerere respinsa
Up
/Inventions/details/a 2010 0131