For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.05.2011 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.07.2011 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2012 Publicarea cererii (A2) 31.12.2013 Publicarea hot. de retragere

Cerere retrasa


(21)Numarul depozituluia 2011 0046
(22)Data depozitului2011.05.13
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.05.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; TÎRŞU Mihai, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru transportul energiei electrice
(13)Codul documentuluiA2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02J 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2012.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, CERNEI Tatiana
 Data retragerii2013.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiCerere retrasa
Up
/Inventions/details/a 2011 0046