For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4220
(21)Numarul depozituluia 2012 0017
(22)Data depozitului2012.02.16
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 16.02.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHIRIŢA Arcadi, MD; CORŞAC Oleg, MD; JIDCOV Iurii, MD; BULIMAGA Tatiana, MD; PRILEPOV Vladimir, MD; ANDRIEŞ Ion, MD; NASEDCHINA Nadejda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de măsurare a dimensiunilor microobiectelor netransparente
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01B 9/02 (2006.01); G01B 9/021 (2006.01); G01B 11/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.04.30
(47)Data eliberării brevetului2013.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.02.16
 Data decăderii din drepturi2017.02.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2012 0017