For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.09.2012 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 29.11.2012 Examinarea preliminară şi de fond 31.10.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.2014 Eliberarea brevetului (C1) 12.09.2017 Valabil până la 19.03.2019 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4257
(21)Numarul depozituluia 2012 0077
(22)Data depozitului2012.09.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.09.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞIT Mihail, MD; IOIŞER Anatolii, MD; ŞIT Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru pasteurizarea şi răcirea laptelui
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25B 29/00 (2006.01); A23C 3/02 (2006.01); A23C 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.10.31
(47)Data eliberării brevetului2014.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.09.12
 Data decăderii din drepturi2017.09.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.03.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/a 2012 0077