For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.02.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 06.03.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.08.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 28.02.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2010 Eliberarea brevetului (Z) 17.02.2014 Valabil până la 30.09.2014 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului70
(21)Numarul depozituluis 2009 0020
(22)Data depozitului2009.02.17
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiKAPRALOV Anatoli, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Încălzitor de lichide solar
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F24J 2/04 (2006.01); F24J 2/34 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.08.31
(47)Data eliberării brevetului2010.04.30
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, Str. Petru Rareş nr.18, MD-2005,Chişinău,Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.02.17
 Data decăderii din drepturi2014.02.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2009 0020