For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.04.2009 Tansformarea în CBISD 28.04.2009 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 30.06.2009 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2010 Eliberarea brevetului (Z) 23.04.2012 Valabil până la 31.12.2012 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului43
(21)Numarul depozituluis 2009 0062
(22)Data depozitului2007.04.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERZAN Vladimir, MD; ANISIMOV Vladimir, MD; BÂRLĂDEANU Alexandru, MD; TÎRŞU Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Motor eolian cu roată eoliană de diametru mare
(67)*Cerere transformata si data transformariia 2007 0109 2009.04.22
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F03D 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.06.30
(47)Data eliberării brevetului2010.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondSPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.04.23
 Data decăderii din drepturi2012.04.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2009 0062