For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.08.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.09.2009 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 31.05.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2010 Eliberarea brevetului (Z) 12.08.2016 Valabil pana la 12.08.2016 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului199
(21)Numarul depozituluis 2009 0153
(22)Data depozitului2009.08.12
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOGDAN Ion, MD; SAVA Parascovia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de formare a plantaţiei permutabile de căpşun
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 1/00 (2006.01); A01G 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.05.31
(47)Data eliberării brevetului2011.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 Brevete expirate; Data expirarii2017.05.17
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.08.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2009 0153