For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.01.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.01.2010 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 30.06.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.12.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2011 Eliberarea brevetului (Z) 22.01.2015 Valabil până la 30.09.2015 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului216
(21)Numarul depozituluis 2010 0017
(22)Data depozitului2010.01.22
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURATSCHII Vladimir, MD; ERMURATSCHII Vasili, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru uscarea produselor alimentare
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 12/08 (2006.01); A23B 7/005 (2006.01); A23B 7/02 (2006.01); A23L 3/40 (2006.01); F26B 9/06 (2006.01); F26B 3/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.06.30
(47)Data eliberării brevetului2011.02.28
(74)ReprezentantGLAZACEVA Galina, str. Ghioceilor nr.1, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.01.22
 Data decăderii din drepturi2015.01.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2010 0017