For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.06.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.08.2010 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2011 Eliberarea brevetului (Z) 07.06.2015 Valabil pana la 31.05.2016 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului295
(21)Numarul depozituluis 2010 0106
(22)Data depozitului2010.06.07
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Nicolae, MD; DUCA Gheorghe, MD; GONŢA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE HORTICULTURĂ ŞI TEHNOLOGII ALIMENTARE", MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a vinurilor materie primă pentru distilate de vin
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12G 3/12 (2006.01); C07C 57/15 (2006.01); C07C 59/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.11.30
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.06.07
 Data decăderii din drepturi2015.06.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.05.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2010 0106