For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.01.2013 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 15.03.2013 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 28.02.2014 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.08.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2014 Eliberarea brevetului (Z) 23.01.2018 Valabil până la 31.08.2018 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului742
(21)Numarul depozituluis 2013 0008
(22)Data depozitului2013.01.23
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru convertizarea tensiunii alternative în tensiune de curent continuu (variante)
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 7/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.02.28
(47)Data eliberării brevetului2014.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, CERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.01.23
 Data decăderii din drepturi2018.01.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2013 0008