For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.05.2014 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.09.2014 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 30.11.2014 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2015 Eliberarea brevetului (Z) 14.05.2019 Valabil până la 31.01.2020 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului842
(21)Numarul depozituluis 2014 0063
(22)Data depozitului2014.05.14
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, MD; MORARU Larisa, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Microinvertor pentru panouri fotovoltaice
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 7/04 (2006.01); H02M 7/155 (2006.01); H02M 7/162 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.11.30
(47)Data eliberării brevetului2015.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.05.14
 Data decăderii din drepturi2019.05.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2014 0063