For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.05.2014 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.09.2014 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.11.2014 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.05.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2015 Eliberarea brevetului (Z) 19.05.2019 Valabil pana la 31.01.2020 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului841
(21)Numarul depozituluis 2014 0068
(22)Data depozitului2014.05.19
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, MD; MORARU Larisa, MD; ERMURACHI Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiConvertor de tensiune de curent continuu în tensiune de curent continuu
(13)Codul documentului
Z, BOPI 06/2015
Y, BOPI 11/2014
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 3/335 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.11.30
(47)Data eliberării brevetului2015.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCERNEI Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.05.19
 Data decăderii din drepturi2019.05.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/Inventions/details/s 2014 0068