For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.02.2016 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 21.03.2016 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.05.2016 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.11.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2017 Eliberarea brevetului (Z) 16.02.2021 Valabil până la 05.03.2021 16.02.2022 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1040
(21)Numarul depozituluis 2016 0020
(22)Data depozitului2016.02.16
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiERMURACHI Iurie, MD; BERZAN Vladimir, MD; ERMURACHI Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Convertor de tensiune de curent alternativ în tensiune de curent continuu
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02M 7/02 (2006.01); H02M 7/155 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.05.31
(47)Data eliberării brevetului2017.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.02.16
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/Inventions/details/s 2016 0020