For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.05.2017 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 06.07.2017 Examinarea preliminară şi a condiţiilor pentru acordarea BISD 31.12.2017 Publicarea hot. de acordare (Y) 30.06.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2018 Eliberarea brevetului (Z) 16.05.2022 Valabil până la 30.09.2022 16.05.2023 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului1221
(21)Numarul depozituluis 2017 0065
(22)Data depozitului2017.05.16
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiANISIMOV Vladimir, MD; BOŞNEAGA Valeriu, MD; POSTOLATI Vitalie, MD; POSTORONCĂ Sveatoslav, MD; SUVOROV Alexandr, MD; SUSLOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ENERGETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de conectare a sistemelor electrice de curent alternativ
(13)Codul documentuluiZ
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H02J 3/00 (2006.01); H02J 3/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.12.31
(47)Data eliberării brevetului2018.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana, GHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.05.16
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/Inventions/details/s 2017 0065