Statistici


 • Pe anul
 • Total 218  - numărul de proiecte/programe planificate si aprobate.
 • Din proiecte/programe 67  ce finalizează in anul au fost depuse fise informative:
  • Total 21
  • Inregistrate 19
  • In proces 2
  • Rapoarte prezentate 0
  • Adeverinţe eliberate  19
 • Detalii


Sugestii şi propuneri


Informatii de contact


dr. Aurelia Lupan :
E-mail: 
Tel: (022) 400553
Fax: (022) 440119

Descriere generală


Baza de Date “Rezultate ştiinţifice” este creată în temeiul art. 108, g) din Codul cu privire la ştiinţă şi innovare.Baza de Date “Rezultate ştiinţifice” conţine programele/proiectele din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat, fişele informative ale rapoartelor ştiinţifice intermediare şi finale, precum şi programul de gestionare.

În primul compartiment sunt incluse proiectele care corespund Direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2010, aprobate de Parlament, proiectele cofinanţate de AŞM şi INTAS, proiectele comune de cercetare ale AŞM şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Federaţia Rusă ş.a.

Fişele informative ale rapoartelor ştiinţifice intermediare şi finale sunt introduse on-line de fiecare executor, folosind parolă eliberată de administratorul Bazei de Date „Rezultate ştiinţifice”. Programul de gestionare a Bazei de Date „Rezultate ştiinţifice” permite utilizatorului să se informeze, în regim on-line, despre proiectele aflate în proces de executare, instituţiile executoare, rezultatele preconizate şi cele intermediare şi finale obţinute, etc.

REGULAMENT