Statistici


 • Pe anul
 • Total 218  - numărul de proiecte/programe planificate si aprobate.
 • Din proiecte/programe 67  ce finalizează in anul au fost depuse fise informative:
  • Total 21
  • Inregistrate 17
  • In proces 4
  • Rapoarte prezentate 0
  • Adeverinţe eliberate  17
 • Detalii


Sugestii şi propuneri


Informatii de contact


dr. Aurelia Lupan :
E-mail: 
Tel: (022) 400553
Fax: (022) 440119
Administrator tehnic:
Radu Lohmatov :
E-mail: 
Tel: (022) 400574

Descriere generală


Baza de Date “Rezultate ştiinţifice” este creată în temeiul art. 108 g), 117-119 din Codul cu privire la ştiinţă şi inovare nr. 259- XV din 15.07.2004 şi în baza Acordului de colaborare dintre AŞM şi AGEPI din 26.05.2016. Baza de Date “Rezultate ştiinţifice” conţine programe/proiecte din sfera ştiinţei şi inovării finanţate de la bugetul de stat, fişele informative ale rapoartelor ştiinţifice intermediare şi finale, precum şi programul de gestionare.

În primul compartiment sunt incluse proiectele care corespund Direcţiilor strategice ale activităţii din sfera ştiinţei şi inovării pentru anii 2006-2018, aprobate de Parlament, proiectele cofinanţate de AŞM şi INTAS, proiectele comune de cercetare ale AŞM şi Fondul de Cercetări Fundamentale din Federaţia Rusă, Fondul Republican pentru Cercetări Fundamentale din Belarus, în cadrul Programului STCU-AŞM, AŞM – ANCSI (România), AŞM –Consiliul Național pentru Cercetare din Italia (CNCI) ş.a.

Fişele informative ale rapoartelor ştiinţifice finale şi intermediare sunt introduse on-line de fiecare executor, folosind parolă aprobată de administratorul Bazei de Date „Rezultate ştiinţifice”. Programul de gestionare a Bazei de Date „Rezultate ştiinţifice” permite utilizatorului să se informeze, în regim on-line, despre proiectele aflate în proces de executare, instituţiile executoare, rezultatele preconizate şi cele intermediare şi finale obţinute, etc.

REGULAMENT