Statistici


 • Pe anul
 • Total 218  - numărul de proiecte/programe planificate si aprobate.
 • Din proiecte/programe 67  ce finalizează in anul au fost depuse fise informative:
  • Total 21
  • Inregistrate 19
  • In proces 2
  • Rapoarte prezentate 0
  • Adeverinţe eliberate  19
 • Detalii


Sugestii şi propuneri


Informatii de contact


dr. Aurelia Lupan :
E-mail: 
Tel: (022) 400553
Fax: (022) 440119
Administrator tehnic:
Radu Lohmatov :
E-mail: 
Tel: (022) 400574

 Detaliile fişei informative


Codul (cifrul) proiectului   08.165.64T
Numărul şi data înregistrării de stat   64T  / 05.07.2007
Indicii CZU   (Lipseste)
Direcţia strategică   Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi.
Program de stat   (Lipseste)
Denumirea proiectului   Dezvoltarea si implementarea de tehnologii inteligente pentru masurarea parametrilor microfirului si controlul procesului de turnare
Etapa   (Lipseste)
Organizaţia-executor   Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei
Organizaţia ierarhic superioară organizaţiei-executor   Academia de Ştiinţe a Moldovei
Conducătorul (-ii) proiectului   Zaporojan Sergiu (Doctor,)
Executorii proiectului   Zaporojan Sergiu (Doctor in Elemente si dispozitive ale tehnicii de calcul si ale sistemelor de comanda, Conferenţiar universitar); Gîscă Vasile (Doctor in Calculatoare, sisteme de calcul si retele informationale, Conferenţiar universitar); Guţuleac Emilian (Doctor habilitat in Calculatoare, sisteme de calcul si retele informationale, Conferenţiar universitar); Ababii Victor (Doctor in Calculatoare, sisteme de calcul si retele informationale, Conferenţiar universitar); Negură Valentin (Doctor in Fizica şi ingineria semiconductorilor, Conferenţiar universitar); Plotnic Constantin; Calmîcov Igor; Sudacevschi Viorica (Doctor in Calculatoare, sisteme de calcul si retele informationale); Rotaru Lilia; Palii Diana; Cărbune Viorel
Termenul de realizare   2008 - 2009
Raportul prezentat   DA
Domeniul aplicării   Electronica, tehnologii informaţionale şi telecomunicaţia
Data acceptării   29.07.2011

Cuvinte cheie: Tehnologii inteligente, microfir, proces de turnare, control, sistem de măsurare, algoritm, model.


Rezumatul în română Rezumatul în engleză Rezumatul în rusă
Obiectivul major al proiectului constă în dezvoltarea şi implementarea unor tehnologii inteligente de măsurare a parametrilor microfirului în regim dinamic şi controlul procesului de turnare. Scopul proiectului rezidă în creşterea calităţii microfirului ş ...>> The main objective of the project consists in the development and the implementation of the intelligent measurement technologies of the microwire parameters in a dynamic mode and in the control of the casting process. The goal of the project is to increas ...>> Основная цель проекта состоит в разработке и внедрении интеллектуальных технологий для измерения параметров микропровода в динмическом режиме и контроля процесса литья. Конечной целью является повышение качества литого микропровода и производительности тр ...>>
Textul complet Textul complet Textul complet

Lista obiectelor de proprietate intelectuală (OPI) înregistrate şi/sau a cererilor de protecţie depuse şi/sau o informaţie succintă referitoare la rezultatele care pot constitui OPI:

Detaliile lipsesc


Lista elaborărilor, inclusiv a celor posibile de implementare, sau care prezintă un interes comercial, realizate în domeniul ştiinţelor:
Reale / Inovaţii    Denumirea   Model tridimensional al procesului de turnare a microfirului 
Esenţa inovaţiei   A fost construit modelul tridimensional al procesului de turnare a microfirului care oferă un mecanism de simulare şi analiză comportamentală a procesului - în stadiu de verificare şi dezvoltare. A fost elaborat modelul matematic al picăturii care are la bază anumite tehnici de procesare şi aproximare on-line a formei picăturii.  
Domeniul de implementare   Electronica, tehnologii informaţionale şi telecomunicaţia  
Stadiul implementării   Pregătirea pentru implementare  


Lista obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturi conexe (descrierea bibliografică conform GOST 7.1-2003):
•  Capitol în monografie    ZAPOROJAN S., PLOTNIC C., CALMÎCOV I., LARIN V.,  A Knowledge-Based Approach for Microwire Casting Plant Control,  In the book Knowledge-based Intelligent System Advancements: systemic and cybernetic approaches. / J. Jozefczyk, ed. Hershey, New York, Information Science Reference, 2010,  p. 419-437, chapter 19  

•  Articol in revistă (internatională)    ZAPOROJAN Sergiu, LARIN Vladimir, PLOTNIC Constantin, CALMÎCOV Igor, PAVEL Victor,  Development of an intelligent plant for the fabrication of glass-coated microwires,  Proceedings of the 14-th International Congress of Cybernetics and Systems of WOSC ICCS'08, 9-12 Sept., Wroclaw, Poland, 2008,  p. 739-746  

•  Articol in revistă (internatională)    ZAPOROJAN S., CARBUNE V., CALMÎCOV I.,  Fuzzy Logic Control Based on Reconfigurable Membership Tables,  In A. Grzech, P. Swiatek and J. Drapala (Eds), Advances in Systems Science., Warsaw, Academic Publishing House EXIT, 2010,  p. 385-390  

•  Articol in revistă (natională)    CALMÎCOV Igor,  Analiza Algoritmilor de Segmentare a Imaginilor,  Meridian Ingineresc, nr.2,, Editura U.T.M., Chişinău, 2010,  p. 74-79  

•  Teza ale comunicarii la foruri stiintifice(nationale)    CALMÎCOV Igor,  Subsistem grafic pentru aplicaţii de timp real,  Materialele Conferinţei Tehnico-Ştiinţifice a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Vol.1, 15-17 noiembrie, 2008, Editura U.T.M., Chişinău, 2008,  p. 122-125  

•  Teza ale comunicarii la foruri stiintifice(nationale)    PLOTNIC Constantin, ZAPOROJAN Sergiu, ROTARU Lilia, STRATULAT Pavel,  Modelarea tridimensională în procesul de turnare a microfirului,  Materialele Conferinţei Tehnico-Ştiinţifice a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor, Vol.1, 15-17 noiembrie, 2008, Editura U.T.M., Chişinău, 2008,  p. 173-176  

•  Teza ale comunicarii la foruri stiintifice(internationale)    LARIN Vladimir, ZAPOROJAN Sergiu, PAVEL Victor, CHICU Lilian,  Magnetic proprieties of nanostructure microwires,  Proceedings of the 2-nd International Conference on Telecommunications, Electronics and Informatics, ICTEI-2008, Vol. 2, May 15-18, Chişinău, Moldova, 2008,  p. 239-244  

•  Teza ale comunicarii la foruri stiintifice(internationale)    CARBUNE Viorel, ZAPOROJAN Sergiu.,  Analysis and Design of a Specialized Pipeline for Numerical Algorithms Implementation.,  Proceeding of the 6th International Conference on "Microelectronics and Computer Science, ICMCS 2009, vol. 1, 1-3 October, UTM, Chişinău, 2009,  p. 241-244  

•  Teza ale comunicarii la foruri stiintifice(internationale)    ZAPOROJAN Sergiu, PAVEL Victor, LARIN Vladimir, CALMÎCOV Igor,  An Approach for Measuring the Parameters of Magnetic Wires,  Book of abstracts of the International workshop on magnetic wires, IWMW-2008. 8-10 May, Zumaia, Spain, 2008,  p. 45  

•  Teza ale comunicarii la foruri stiintifice(internationale)    CALMÎCOV Igor,  Analiza Algoritmilor de Segmentare a Imaginilor pentru Aplicaţii de timp real,  Proceeding of the 6th International Conference on "Microelectronics and Computer Science, ICMCS 2009, vol. 1, 1-3 October, 2009, UTM, Chişinău, 2009,  p. 276-279