For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.03.1993 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.02.1995 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.1995 Eliberarea brevetului (G2) 31.08.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 18.03.2004 Valabil până la 30.11.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului167
(21)Numarul depozitului93-0021
(22)Data depozitului1993.03.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.03.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPOTAPOV Iurie, MD;
(54)Titlul inventiei Termogenerator şi dispozitiv pentru încălzirea lichidelor
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F25B 29/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.02.28
(47)Data eliberării brevetului1995.06.09
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.03.18
 Data decăderii din drepturi2004.03.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=93-0021