For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului162
(21)Numarul depozitului93-0031
(22)Data depozitului1993.05.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.05.1993
(71)SolicitantFABRICA DE ARENDĂ DE PRODUCERE A VINULUI "CHIRSOVA", MD;
(72)InventatorBUZILĂ Vladimir, MD; FROLOVA Janna, MD; UZUN Dmitrie, MD;
(73)TitularFABRICA DE ARENDĂ DE PRODUCERE A VINULUI "CHIRSOVA", MD;
(54)Titlul inventiei Băutură tare Rachiu "Chirsova"
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12G 3/00 (2006.01);
(41)Data publicarii cererii1994.11.30
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului1995.09.05
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.02.28
 S-a achitat mentinerea pana la data:1993.05.25
 Data decăderii din drepturi1993.05.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up