For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.05.1993 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.1994 Publicarea cererii (A) 28.02.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.1995 Eliberarea brevetului (G2) 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului162
(21)Numarul depozitului93-0031
(22)Data depozitului1993.05.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.05.1993
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiFABRICA DE ARENDĂ DE PRODUCERE A VINULUI "CHIRSOVA", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUZILĂ Vladimir, MD; FROLOVA Janna, MD; UZUN Dmitrie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiFABRICA DE ARENDĂ DE PRODUCERE A VINULUI "CHIRSOVA", MD;
(54)Titlul inventiei Băutură tare Rachiu "Chirsova"
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12G 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1994.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.02.28
(47)Data eliberării brevetului1995.09.05
 S-a achitat mentinerea pana la data:1993.05.25
 Data decăderii din drepturi1993.05.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=93-0031