For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.02.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.1995 Eliberarea brevetului (C2) 22.02.2003 Valabil până la 31.10.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului146
(21)Numarul depozitului94-0050
(22)Data depozitului1994.02.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.02.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiDUCA Boris, MD; ODAGIU Ştefan, MD; ROŞIORU Marina, MD; SCURTU Vladimir, MD; GAGARINA Galina, MD; TUDURACHE Tatiana, MD; CIOBANU Ioana, MD; MUSTEAŢĂ Grigore, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDUCA Boris, MD; ODAGIU Ştefan, MD; ROŞIORU Marina, MD; SCURTU Vladimir, MD; GAGARINA Galina, MD; TUDURACHE Tatiana, MD; CIOBANU Ioana, MD; MUSTEAŢĂ Grigore, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiDUCA Boris, MD; ODAGIU Ştefan, MD; ROŞIORU Marina, MD; SCURTU Vladimir, MD; GAGARINA alina, MD; TUDURACHE Tatiana, MD; CIOBANU Ioana, MD; MUSTEAŢĂ Grigore, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu pentru producerea alcoolului etilic
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/02 (2006.01); C12P 7/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.01.31
(47)Data eliberării brevetului1995.09.13
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.02.22
 Data decăderii din drepturi2003.02.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0050