For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.04.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.1995 Eliberarea brevetului (C2) 29.02.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.04.1999 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 29.04.2009 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului254
(21)Numarul depozitului94-0118
(22)Data depozitului1994.04.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.04.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; ATIMOŞOAE Mihai, MD; TOMA Simion, MD; CIOBANU Victor, MD; HAREA Ion, MD; GOMOJA Grigore, MD; SIMONOV Vladimir, RU; CHIRILOV Eleonora, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a mărului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 37/06 (2006.01); A01N 39/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.08.31
(47)Data eliberării brevetului1995.12.21
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.04.29
 Data decăderii din drepturi1999.04.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0118