For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.06.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.09.1995 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.1995 Eliberarea brevetului (G2) 31.03.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 21.06.2001 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 21.06.2009 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului281
(21)Numarul depozitului94-0192
(22)Data depozitului1994.06.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.06.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOLOGA Mircea, MD; GONCIARUC Valeriu, MD; TETIUHIN Victor, MD; SIUTCHIN Sveatoslav, MD; MOŞNEAGA Timofei, MD; BACIU Constantin, MD; BOZ Dumitru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Masajor magnetodinamic
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61N 2/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.09.30
(47)Data eliberării brevetului1995.12.19
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.06.21
 Data decăderii din drepturi2001.06.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0192